Woordenhaai

Woordenhaai 5 is uit!


Na lang wachten is Woordenhaai 5 verschenen. Het meest gebruikte ICT programma op dyslexiegebied in Nederland (onderzoek Lexima, 2010) is nogvéél veelzijdigergeworden. Met nieuwe methodes, veel nieuwe spelletjes, didactisch aanbevolen spelletjes en een verbeterde docentenmodule.

 http://www.woordenhaai.nl/