Sclera.be

Op deze website vind je duidelijke pictogrammen die je gratis kan downloaden en gebruiken.
De pictogrammen die hier aangeboden worden, dienen in de eerste plaats om duidelijkheid en structuur te bieden aan mensen met een verstandelijke handicap maar het loont zeker de moeite om ook voor andere doelgroepen eens te gaan kijken ...
Bart Serrien, opvoeder in dagcentrum Terninck, werkte de pictogrammen uit voor de dagdagelijkse werking binnen het centrum. Hij stelt ze nu beschikbaar voor iedereen en is bereid op vraag picto's bij te tekenen.

http://www.sclera.be/

Aanvullende gegevens