De FOSS zet zich in voor:

  • versterking positie ouders, zodat zij zich optimaal kunnen vinden in de hulpverlening en het onderwijs aan hun kind
  • verbetering van de hulpverlening en het onderwijs
  • kwaliteitsbewaking van zorgverlening en onderwijs
  • snelle en goede diagnostiek
  • een optimale onderwijssituatie
  • maatschappelijke participatie, zoals gewoon meedoen met een vereniging of een sportclub
  • vergoedingsregelingen die ouders voldoende ondersteunen

Meer informatie www.foss-info.nl