Taalzee

Taalzee is een adaptieve webapplicatie voor het oefenen en meten van taalvaardigheden, geschikt voor het PO, VO, MBO en HBO. In Taalzee moeten spelers de dieren in hun zee gezond houden door taalspelletjes te spelen. Taalzee bevat ruim 20.000 opgaven verdeeld over 11 verschillende taalspellen: Werkwoorden, Woord benoemen, Zinsontleden, Flits, Dictee, Woordvormen, Lettermix, Goed gespeld?, Lezen, Woordenschat en Spreekwoorden.

Lees meer: http://www.taalzee.nl/over-taalzee/